Hos våre erfarne terapeuter får du en grundig vurdering av dine plager slik at vi sammen kan komme frem til riktige behandlingstiltak. Vår tilnærming er forankret i vitenskapelig dokumentasjon og kunnskap basert på god klinisk erfaring. Vi jobber tverrfaglig med allmennleger og andre spesialister


Les mer om hva vi gjør og hva vi tilbyr

Les mer

En kort oversikt over hvem vi er og hvor vi holder til